Kunder - ett urval

Ingen kund är den andra lik

Hos oss är det kunden som bestämmer. Vi lyssnar och gör sedan någonting som passar verksamheten.
Det är ju inte meningen att alla skall vara lika – alla är unika!

E-handel
Collabs

Forskningstidskrift
Organisation & Samhälle

E-handel
Rumoe

Revisionsfirma
Allegretto

Restaurang
Erlands Bar

Förening
Företagsekonomiska föreningen

Biståndsorganisation
MeSheWe

Friskvård
Carina & HelaDu

IT-konsult
Moorey Technology

Organisation
Bildupphovsrätt

Bostadsrättsförening
Kungen 7

Konsultfirma
EVA Coaching