UX/UI – INTERACTION DESIGN – WEB DEVELOPMENT – E-COMMERCE – SEO/SEM

Moorey is your personal web agency. We accompany you all the way, from take-off to landing.

We like personal involvement. Our customers are often small companies or organizations, where we take a comprehensive approach to all digital production.

Everything from creating a design that reflects your business, developing your website and e-commerce, to creating content in images and text, administering, managing operation and maintenance and delivering statistics.

Apoteket AB

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Apoteket erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer. Jag arbetade i team Conversion som ansvarar för betalning och leverans. Uppdraget var tekniskt komplicerat eftersom Apoteket hanterar receptbelagd medicin och därmed har absoluta krav på säkerhet och diskretion. Förutom UX/UI arbetade jag med kravanalys och kravspecifikation.

Apoteket offers medicines, carefully selected health products and services to private individuals, healthcare, companies and organisations. I worked in the Conversion team responsible for payment and delivery. The assignment was technically complicated because Apoteket handles prescription medicine and thus has absolute requirements for safety and discretion. In addition to UX/UI, I worked with requirements analysis and requirements specification.

METODER/METHODS:
Stakeholder workshops
Team workshops
User testing
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Graphic Design
Requirements Jira

Superwatchman

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Superwatchman är ett livsstilsmagasin med en onlinekatalog, innehållandes 300 000 klockor från alla stora klockmärken i världen. Sajten och instagramkontot har öven en halv miljon följare. Jag har utvecklat sajten i nära samarbete med företaget, lite av trial and error, med ambitionen att bli den största sökmotorn/katalogen för klockor.

Superwatchman is a lifestyle magazine with an online catalog, containing 300,000 watches from all major brand s of the world. The site and Instagram account have over half a million followers. I have developed the site in close collaboration with the company, a bit of trial and error, with the ambition of becoming the largest search engine / directory for watches.

 

METODER/METHODS:
Web development
Graphic Design
SEO /Analytics

Kräm Hudvårdsstudio - Beauty salon and webshop

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Kräm Hudvårdsstudio är en skönhetssalong med webbutik. Jag byggde om hela deras e-handel från en enkel shop till en modern snabb och sökoptimerad sajt. Jag sköter fortlöpande företagets SEO och SEM samt verkar som deras "social media manager" och webbutvecklare.

Kräm Hudvårdsstudio is a beauty salon with an online store. I rebuilt their entire e-commerce from a simple shop to a modern, fast and search-optimized site. I continuously manage the company's SEO and SEM and act as their social media manager and web developer.

METODER/METHODS:
Stakeholder workshops
Team workshops
User testing
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Graphic Design
Requirements Jira

Liber läromedel - infinitas learning

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Liber Förlag AB omvandlar sina tryckta läromedel till digitala versioner. Jag arbetade med att skapa lösningar för lärarnas sidor där de hanterar övningar, tilldelar uppgifter till eleverna, håller koll på elevernas prestationer osv. Jag arbetade i ett distribuerat team där utvecklarna satt i Ungern och Spanien.

Liber Förlag AB convert their printed learning materials into digital versions. I created solutions for teachers' sites, where they manage exercises, assign tasks to students, keep track of students' achievements, etc. I worked in a distributed team with developers in Hungary and Spain.

METODER/METHODS:
Stakeholder workshops
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Graphic Design
Requirements Azure

ARBETSFÖRMEDLINGEN - Swedish public employment service

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Arbetsförmedlingens avdelning för digitala tjänster har i uppdrag att digitalisera samtliga tjänster för sina kunder. Jag arbetade med användaranalyser, effektkartläggning och design för framtidens tjänster i Platsbanken. Jag ingick också i Team Kundupplevelser som har ett övergripande ansvar för UX i samtliga utvecklingsteam.

The department for digital services is tasked with digitizing all services for its customers. I worked with user analyzes, effect mapping and design for future services at Platsbanken. I was also part of Team Customer Experiences, which has overall responsibility for UX in all development teams.

METODER/METHODS:
Workshops
A/B testing
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Requirements Jira

rumoe E-COMMERCE

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Rumoe är ett svenskt märke som säljer sina kvalitetsklockor i hela världen. Jag byggde om hela deras e-handel från en enkel shop till en modern produkt med betallösningar för alla valutor, multispråk, social medieintegration, sökoptimering och analys.

Rumoe is a Swedish brand that selling high quality watches worldwide. I rebuilt their entire e-commerce, emerging from a simple shop to a modern product with payment solutions for all currencies, multi-languages, social media integration, search optimization and analysis.

METODER:
Webbutveckling
Grafisk Design
Sökoptimering
Betallösningar
Analys
Social integrering

Schibsted - svenska dagbladet

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
På Schibsted Svenska Dagbladet arbetade jag med strategi och analys, prototyputveckling och användartester av Schibsteds kärnprodukter - Core News Products - en serie produkter och verktyg som skapar och distribuerar journalistiskt innehåll och andra medietjänster. Jag arbetade främst med betallösningarna och navigationen.

At Schibsted Svenska Dagbladet I worked with strategy and analysis, prototype development and user tests of Schibsted's core products - Core News Products - a series of products and tools that create and distribute journalistic content and other media services. I worked mainly with the payment solutions and navigation.

METODER/METHODS:
User Test
Workshops
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Requirements Jira

PENSIONSMYNDIGHETEN

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Pensionsmyndigheten digitaliserade under 2017 sina tjänster till Digitalt Orange Kuvert. I detta uppdrag analyserade jag användarbeteenden, designade flöden och prototyper, hanterade backloggen, testade och implementerade tjänster för pensionsprognoser och premiepensionsfonder.

In 2017, the Swedish Pensions Agency digitized its services for “Digital Orange Envelopes”. In this assignment, I analyzed user behavior, designed user flow and prototypes, refined the backlog, and performed testing and implementing services for pension forecasting and premium pension funds.

METODER:
Lo-Fi Prototyper
Hi-Fi Sketch
Workshops
Användartester
Kravspecificering i Jira

Lorensbergskliniken

VERKTYG:

VAD/WHAT:
Åt Lorensbergskliniken byggde jag hela deras e-handelssajt samt hanterade en stor mängd produktbilder. I arbetet ingick webbdesign, webbutveckling, SEO och bildberarbetning.

For Lorensbergskliniken, I built their entire e-commerce site and handled a large number of product images. The work included web design, web development, SEO and image processing.

METODER:
Webbutveckling
Grafisk Design
Bildberarbetning
Sökoptimering

COLLABS E-COMMERCE

VERKTYG:

VAD:
Åt Collabs byggde jag hela deras e-handelssajt samt fotograferade deras produktbilder. I arbetet ingick webbdesign, webbutveckling, SEO, sociala medier, fotografering.

METODER:
Fotografering
Webbutveckling
Grafisk Design
Sökoptimering