PORTFOLIO – LOTTA SCHWARZ

lotta@moorey.se
+46760066822

Liber läromedel - infinitas learning

VERKTYG/TOOLS:


VAD/WHAT:
Liber Förlag AB omvandlar sina tryckta läromedel till digitala versioner. Jag arbetade med att skapa lösningar för lärarnas sidor där de hanterar övningar, tilldelar uppgifter till eleverna, håller koll på elevernas prestationer osv. Jag arbetade i ett distribuerat team där utvecklarna satt i Ungern och Spanien.

Liber Förlag AB convert their printed learning materials into digital versions. I created solutions for teachers’ sites, where they manage exercises, assign tasks to students, keep track of students’ achievements, etc. I worked in a distributed team with developers in Hungary and Spain.

METODER/METHODS:
Stakeholder workshops
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Graphic Design
Requirements Azure

ARBETSFÖRMEDLINGEN - Swedish public employment service

VERKTYG/TOOLS:


VAD/WHAT:
Arbetsförmedlingens avdelning för digitala tjänster har i uppdrag att digitalisera samtliga tjänster för sina kunder. Jag arbetade med användaranalyser, effektkartläggning och design för framtidens tjänster i Platsbanken. Jag ingick också i Team Kundupplevelser som har ett övergripande ansvar för UX i samtliga utvecklingsteam.

The department for digital services is tasked with digitizing all services for its customers. I worked with user analyzes, effect mapping and design for future services at Platsbanken. I was also part of Team Customer Experiences, which has overall responsibility for UX in all development teams.

METODER/METHODS:
Workshops
A/B testing
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Requirements Jira

rumoe E-COMMERCE

VERKTYG/TOOLS:


VAD/WHAT:
Rumoe är ett svenskt märke som säljer sina kvalitetsklockor i hela världen. Jag byggde om hela deras e-handel från en enkel shop till en modern produkt med betallösningar för alla valutor, multispråk, social medieintegration, sökoptimering och analys.

Rumoe is a Swedish brand that selling high quality watches worldwide. I rebuilt their entire e-commerce, emerging from a simple shop to a modern product with payment solutions for all currencies, multi-languages, social media integration, search optimization and analysis.

METODER:
Webbutveckling
Grafisk Design
Sökoptimering
Betallösningar
Analys
Social integrering

Schibsted - svenska dagbladet

VERKTYG/TOOLS:


VAD/WHAT:
På Shibsted Svenska Dagbladet arbetade jag med strategi och analys, prototyputveckling och användartester av Schibsteds kärnprodukter – Core News Products – en serie produkter och verktyg som skapar och distribuerar journalistiskt innehåll och andra medietjänster. Jag arbetade främst med betallösningarna och navigationen.

At Shibsted Svenska Dagbladet I worked with strategy and analysis, prototype development and user tests of Schibsted’s core products – Core News Products – a series of products and tools that create and distribute journalistic content and other media services. I worked mainly with the payment solutions and navigation.

METODER/METHODS:
User Test
Workshops
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Requirements Jira

PENSIONSMYNDIGHETEN

VERKTYG:
  


VAD/WHAT:
Pensionsmyndigheten digitaliserade under 2017 sina tjänster till Digitalt Orange Kuvert. I detta uppdrag analyserade jag användarbeteenden, designade flöden och prototyper, hanterade backloggen, testade och implementerade tjänster för pensionsprognoser och premiepensionsfonder.

In 2017, the Swedish Pensions Agency digitized its services for “Digital Orange Envelopes”. In this assignment, I analyzed user behavior, designed user flow and prototypes, refined the backlog, and performed testing and implementing services for pension forecasting and premium pension funds.

METODER:
Lo-Fi Prototyper
Hi-Fi Sketch
Workshops
Användartester
Kravspecificering i Jira

COLLABS E-COMMERCE

VERKTYG:


VAD:
Åt Collabs byggde jag hela deras e-handelssajt samt fotograferade deras produktbilder. I arbetet ingick webbdesign, webbutveckling, SEO, sociala medier, fotografering.

METODER:
Fotografering
Webbutveckling
Grafisk Design
Sökoptimering

Erlands Bar

VERKTYG:


VAD:
Erlands Bar behövde en hemsida som visade deras inriktning, deras identitet. Den skulle vara enkel att hantera. Lösningen blev en sida där all information om öppettider och annat ligger på förstasidan så att besökaren inte behöver klicka i en meny. Uppdateringar av restaurangens meny och konserter sker via Instagram som barägaren sköter.

METODER:
Fotografering
Webbutveckling
Grafisk Design
Sökoptimering

Kunder - ett urval

Ingen kund är den andra lik

Hos oss är det kunden som bestämmer. Vi lyssnar och gör sedan någonting som passar verksamheten.
Det är ju inte meningen att alla skall vara lika – alla är unika!

E-handel
Collabs

Forskningstidskrift
Organisation & Samhälle

E-handel
Rumoe

Revisionsfirma
Allegretto

Restaurang
Erlands Bar

Förening
Företagsekonomiska föreningen

Biståndsorganisation
MeSheWe

Friskvård
Carina & HelaDu

IT-konsult
Moorey Technology

Organisation
Bildupphovsrätt

Bostadsrättsförening
Kungen 7

Konsultfirma
EVA Coaching