PORTFOLIO – LOTTA SCHWARZ

lotta@moorey.se
+46760066822

Liber läromedel - infinitas learning

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Liber Förlag AB omvandlar sina tryckta läromedel till digitala versioner. Jag arbetade med att skapa lösningar för lärarnas sidor där de hanterar övningar, tilldelar uppgifter till eleverna, håller koll på elevernas prestationer osv. Jag arbetade i ett distribuerat team där utvecklarna satt i Ungern och Spanien.

Liber Förlag AB convert their printed learning materials into digital versions. I created solutions for teachers’ sites, where they manage exercises, assign tasks to students, keep track of students’ achievements, etc. I worked in a distributed team with developers in Hungary and Spain.

METODER/METHODS:
Stakeholder workshops
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Graphic Design
Requirements Azure

ARBETSFÖRMEDLINGEN - Swedish public employment service

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Arbetsförmedlingens avdelning för digitala tjänster har i uppdrag att digitalisera samtliga tjänster för sina kunder. Jag arbetade med användaranalyser, effektkartläggning och design för framtidens tjänster i Platsbanken. Jag ingick också i Team Kundupplevelser som har ett övergripande ansvar för UX i samtliga utvecklingsteam.

The department for digital services is tasked with digitizing all services for its customers. I worked with user analyzes, effect mapping and design for future services at Platsbanken. I was also part of Team Customer Experiences, which has overall responsibility for UX in all development teams.

METODER/METHODS:
Workshops
A/B testing
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Requirements Jira

Organisation & Samhälle - Svensk företagsekonomisk tidskrift

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Organisation & Samhälle är en forskningstidskrift som ägs av samtliga institutioner i företagsekonomi vid svenska universitet och högskolor och som ges ut med två nummer per år. Jag designade och byggde online-tidskriften 2016 och har gjort en total re-design 2020. Jag sköter hela onlineproduktionen, med content management, SEO, och marketing.

Organisation & Samhälle (Organization & Society) is a research magazine, own by the departments of business economics at the Swedish universities, that is published with two issues per year. I designed and built the online magazine in 2016 and have done a total re-design by 2020. I handle the entire online production, with content management, SEO, and marketing.

METODER/METHODS:
Web development
Graphic Design
Content Management
SEO
Social Marketing

Superwatchman

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Superwatchman är ett livsstilsmagasin med en onlinekatalog, innehållandes 300 000 klockor från alla stora klockmärken i världen. Sajten och instagramkontot har öven en halv miljon följare. Jag har utvecklat sajten i nära samarbete med företaget, lite av trial and error, med ambitionen att bli den största sökmotorn/katalogen för klockor.

Superwatchman is a lifestyle magazine with an online catalog, containing 300,000 watches from all major brand s of the world. The site and Instagram account have over half a million followers. I have developed the site in close collaboration with the company, a bit of trial and error, with the ambition of becoming the largest search engine / directory for watches.

 

METODER/METHODS:
Web development
Graphic Design
SEO /Analytics

rumoe E-COMMERCE

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Rumoe är ett svenskt märke som säljer sina kvalitetsklockor i hela världen. Jag byggde om hela deras e-handel från en enkel shop till en modern produkt med betallösningar för alla valutor, multispråk, social medieintegration, sökoptimering och analys.

Rumoe is a Swedish brand that selling high quality watches worldwide. I rebuilt their entire e-commerce, emerging from a simple shop to a modern product with payment solutions for all currencies, multi-languages, social media integration, search optimization and analysis.

METODER:
Webbutveckling
Grafisk Design
Sökoptimering
Betallösningar
Analys
Social integrering

Schibsted - svenska dagbladet

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
På Shibsted Svenska Dagbladet arbetade jag med strategi och analys, prototyputveckling och användartester av Schibsteds kärnprodukter – Core News Products – en serie produkter och verktyg som skapar och distribuerar journalistiskt innehåll och andra medietjänster. Jag arbetade främst med betallösningarna och navigationen.

At Shibsted Svenska Dagbladet I worked with strategy and analysis, prototype development and user tests of Schibsted’s core products – Core News Products – a series of products and tools that create and distribute journalistic content and other media services. I worked mainly with the payment solutions and navigation.

METODER/METHODS:
User Test
Workshops
Lo-Fi Prototyping
Hi-Fi Sketch
Requirements Jira

PENSIONSMYNDIGHETEN

VERKTYG/TOOLS:

VAD/WHAT:
Pensionsmyndigheten digitaliserade under 2017 sina tjänster till Digitalt Orange Kuvert. I detta uppdrag analyserade jag användarbeteenden, designade flöden och prototyper, hanterade backloggen, testade och implementerade tjänster för pensionsprognoser och premiepensionsfonder.

In 2017, the Swedish Pensions Agency digitized its services for “Digital Orange Envelopes”. In this assignment, I analyzed user behavior, designed user flow and prototypes, refined the backlog, and performed testing and implementing services for pension forecasting and premium pension funds.

METODER:
Lo-Fi Prototyper
Hi-Fi Sketch
Workshops
Användartester
Kravspecificering i Jira

Lorensbergskliniken

VERKTYG:

VAD/WHAT:
Åt Lorensbergskliniken byggde jag hela deras e-handelssajt samt hanterade en stor mängd produktbilder. I arbetet ingick webbdesign, webbutveckling, SEO och bildberarbetning.

For Lorensbergskliniken, I built their entire e-commerce site and handled a large number of product images. The work included web design, web development, SEO and image processing.

METODER:
Webbutveckling
Grafisk Design
Bildberarbetning
Sökoptimering

COLLABS E-COMMERCE

VERKTYG:

VAD:
Åt Collabs byggde jag hela deras e-handelssajt samt fotograferade deras produktbilder. I arbetet ingick webbdesign, webbutveckling, SEO, sociala medier, fotografering.

METODER:
Fotografering
Webbutveckling
Grafisk Design
Sökoptimering